Procedure uitgifte vrije bouwkavels aan particulieren (12-03-2019)

In dit document wordt de procedure voor de uitgifte van kavels in de gemeente beschreven. Achtereenvolgens komen daarbij aan bod het doel van dit document, een toelichting op de uitgifteprocedure als geheel, het sluiten van de koopovereenkomst en de wijze van afwikkeling van de juridische levering van de kavels. Besloten wordt met enkele slotopmerkingen die voor de (potentieel) gegadigde van belang kunnen zijn.