Raamwerk Joure (21-05-2013)

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

Het Raamwerk Joure biedt inzicht in de huidige ruimtelijke kwaliteiten van Joure. Joure is allereerst geanalyseerd op de huidige ruimtelijke kwaliteiten. Het analyse-boekwerk 'Van standaard naar maatwerk' omschrijft de ruimtelijke karakteristiek (dragers) en de kernkwaliteiten van Joure. De analyse is een naslagwerk, de kenmerkende landschappelijke en stedenbouwkundige dragers van Joure zijn daarin in beeld gebracht. Raamwerk Joure biedt een toekomstbeeld van Joure beredeneert vanuit deze analyse.