Rapport alcoholverstrekking aan jongeren in De Friese Meren (02-04-2013)

In de zomer van 2012 heeft onderzoeksbureau BHBW (Bureau Horeca Bijzondere Wetten) onderzoek gedaan naar alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar binnen de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Mystery-jongeren probeerden bij onder andere supermarkten, horecagelegenheden en sportkantines alcoholische dranken te kopen. In 86,5% van de pogingen slaagden zij hierin, van de 126 aankooppogingen werden er 17 (13,5%) geweigerd.

Nulmeting

De resultaten van het onderzoek zullen als nulmeting worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de gewijzigde Drank- en Horecawet. De verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving op de naleving van de Drank- en Horecawet ligt met ingang van 1 januari 2013 bij de gemeenten. De rol van de gemeente wordt hiermee versterkt.

Maatregelen

Door de colleges van De Friese Meren is naar aanleiding van de gewijzigde Drank- en Horecawet en de uitkomsten van het Jong Proef onderzoek een plan van aanpak vastgesteld voor preventieve en repressieve acties die de komende tijd inhoudelijk worden uitgewerkt. De horecaondernemingen (zowel commercieel als para-commercieel), supermarkten, cafetaria’s, slijterijen en evenementenorganisaties binnen De Friese Meren zijn geïnformeerd over de resultaten van het Jong Proef onderzoek. Daarnaast voert De Friese Meren het toezicht en de handhaving in 2013 op het naleven van de gewijzigde Drank- en Horecawet uit.