Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) (16-10-2014)

Dit item is verlopen op 01-10-2016.

Een gemeente is vanuit de Wet milieubeheer verplicht om een vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerlingsplan) op te stellen. Bij het ontstaan van de gemeente De Friese Meren werd het dus ook tijd voor een nieuw vGRP voor de periode 2015-2019. Met het "Bestuursakkoord water 2011" en het Fries Bestuursakkoord Waterketen zetten gemeenten en het Wetterskip Fryslân mee in op samenwerken in plaats van te werken met vergunningen en hierop te handhaven. Het vGRP is het instrument bij uitstek om als gemeente te laten zien welke koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ambities.

Te downloaden: