Woonvisie 2014 - 2018 (14-08-2014)

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

In deze woonvisie beschrijft de gemeente De Friese Meren het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2014-2018. De gemeente De Friese Meren is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. De woonvisies van de drie gemeenten waren uit verschillende jaren en verschilden in opzet. Daarom is een nieuwe samenhangende woonvisie nodig. De woonvisie vormt de basis voor woningbouw in de gemeente en voor prestatieafspraken met de corporaties. Door de gemeenteraad zijn uitgangspunten voor de woonvisie vastgesteld in de rapportages Demografische veranderingen in De Friese Meren (december 2012), Woningmarktanalyse De Friese Meren (juni 2013) en Uitvoeringsprogramma Wonen 2013 tot 2020 (juni 2013).

Te downloaden: