Woonvisie 2019-2023 (03-10-2019)

In deze woonvisie beschrijft gemeente De Fryske Marren het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2019 tot 2023. De woonvisie vormt de basis voor woningbouw in de gemeente en voor wamenwerkingsafspraken op het terrein van het wonen, zoals de prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties.