Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.

Bekendmaking van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen

Regelmatig worden er bestemmingsplannen aangepast. Bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein. Maar ook wanneer een inwoner of ondernemer wil gaan bouwen en dit niet binnen de bestaande regels past. Dan kan de gemeente het plan aanpassen om de bouw wel mogelijk te maken. Soms wordt het plan niet aangepast, maar krijgt de aanvrager toestemming om toch te bouwen. Deze wijzigingen en toestemmingen worden altijd gepubliceerd zodat omwonenden op de hoogte zijn van de plannen. Deze publicaties verschijnen als bekendmakingen.

Woning minder waard door plannen van de gemeente?

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand of directe woonomgeving? Dan kan uw gebouw minder waard worden. In sommige gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Lees hierover meer op de pagina informatie over tegemoetkoming in planschade.

Inzage van de bestemmingsplannen

Voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân zijn honderden bestemmingsplannen vastgesteld. Deze plannen stonden voorheen op de websites van de drie gemeenten.

Oude bestemmingsplannen

Voor informatie over oude, nog niet digitale bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Recente bestemmingsplannen en Beheersverordeningen

Bestemmingsplannen van recente datum zijn terug te vinden via ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2010 zijn wij verplicht via deze website onze ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen van Nederland op deze website te vinden zijn.

Bestemmingsplannen die recent zijn opgesteld of gewijzigd kunt u onder deze tekst vinden. Deze lijst wordt doorlopend aangevuld.