Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum (11-12-2014)

In de afbeeldingen welke opgenomen zijn onder de volgende link zijn de exacte begrenzingen van het verordeningsgebied aangegeven. De bestemmingsplannen die recent genoeg zijn of waarvoor momenteel nieuwe bestemmingsplannen in procedure zijn, zijn buiten de werking van de beheersverordening gelaten. Vandaar dat er witte vlekken in de begrenzing zitten. Ook is het verordeningsgebied voor Lemmer afgestemd op de geluidzone die rondom het bedrijventerrein Buitengaats van kracht is. Deze gebieden zijn niet opgenomen in de beheersverordening.

Laatste wijziging

November 2014

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Inhoud

De gemeente De Friese Meren is bezig de geldende bestemmingsplannen te actualiseren. Een deel van de bestemmingsplannen is nog niet geactualiseerd. Het gaat om verschillende delen van Lemmer (Lemmer-Noord, Plattedijk en Straatweg), en de dorpen Bantega, Echtenerbrug/Delfstrahuizen, Harich en Oudemirdum.
De geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden zijn ouder dan 10 jaar. Voor deze gebieden zijn op dit moment nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Om aan de actualiseringsplicht te voldoen, bestaat als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Dit instrument leent zich voor situaties waarbij redelijkerwijs geen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden voorzien of waarbij onduidelijk is op welke termijn ruimtelijke relevante ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Voor die situaties legt een beheersverordening de ruimtelijke mogelijkheden uit de vigerende bestemmingsplannen vast en blijven ook alle legale situaties toegestaan die van die vigerende plannen afwijken.

Inzien

U kunt de geactualiseerde beheersverordening Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.