Bestemmingsplan Aan de Rien (02-04-2014)

Het plangebied ligt aan de Zeedijk 8 en 10 in het dorp Lemmer, gemeente Lemsterland. In het noordoosten wordt het plangebied begrensd door een bedrijfsperceel, in het zuidoosten door de Zeedijk, in het zuidwesten door respectievelijk woningen een bedrijfspand (voorheen in gebruik als bouwmarkt) en in het noordwesten door de Rien.

Laatste wijziging

September 2015

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Wijzigingen

Ter Steege Vastgoed B.V. is voornemens aan de Zeedijk 8 - 10 te Lemmer in 4 gebouwen in totaal 28 appartementen te realiseren. De ontwikkeling is voorzien op de kadastrale percelen met nummers 9619 en 9620. In het geldende bestemmingsplan 'Binnen de rondweg' (2005) is het perceel bestemd voor bedrijfsdoeleinden. De realisatie van de 28 appartementen past hier niet binnen. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden, bestaande uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Aan de Rien inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Te downloaden: