Bestemmingsplan Balk - Boslust Noordoost (14-09-2010)

Het plangebied is een stuk grond ten oosten van Balk, dat direct aansluit op de bestaande dorpskom.

Laatste wijziging

September 2010

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het plan maakt de bouw van 7 nieuwe woningen mogelijk, plus een vijver en groenstrook.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk - Boslust Noordoost inzien op ruimtelijkeplannen.nl.