Bestemmingsplan Balk - Camperstandplaatsen Balk (30-10-2013)

Dit bestemmingplan heeft betrekking op een strook grond die de recreatiebedrijven (jachthaven en landschapscamping Lutsmond en buitenplaats Sleatemar) aan de zuidzijde van de Lutsmond in Balk omsluit.

Laatste wijziging

Oktober 2013

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

De eigenaren van Jachthaven en natuurcamping Lutsmond bieden op het campingterrein, langs de jachthaven en langs de randen van het op het terrein aanwezige parkeerterrein de mogelijkheid om campers te stallen. De camping is eigenlijk ingericht voor caravans en tenten. Langs de haven zijn enkele plekken specifieke afgestemd op de wensen voor campers. Langs het parkeerterrein zijn min of meer noodgedwongen voorzieningen aangelegd om op dit terrein ook aan campers iets van voorzieningen te kunnen aanbieden.

De afgelopen jaren neemt het gebruik van campers steeds meer toe en de eigenaren van Jachthaven en natuurcamping Lutsmond willen daar op inspelen. Op het bestaande terrein is daar geen ruimte voor. Daarom heeft men een terrein aangekocht ten zuidwesten van het bestaande eigendom. Van dit terrein wil men een strook, langs de bestaande camping en het parkeerterrein als camperterrein inrichten. Het overige deel van het perceel wil men een natuurlijke inrichting geven als kruiden- en bloemrijk grasland.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk inzien op ruimtelijkeplannen.nl.