Bestemmingsplan Balk - Verbindingsweg (29-05-2012)

Het plangebied gaat over een stuk grond ten oosten van Balk, tussen de Jachtlustweg en de Suderséwei.

Laatste wijziging

Mei 2012

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Al jaren vindt men de verkeersontsluiting van vooral het centrum van Balk problematisch. Er zijn maar een paar routes die leiden naar de provinciale wegen N359 (Suderséwei) en N928. Daardoor is het op een aantal plaatsen erg druk met verkeer en is er sprake van sluipverkeer. Als oplossing voor dit probleem heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Suderséwei en de Jachtlustweg. Dit plan is een juridisch planologisch kader voor de nieuwe verbindingsweg.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk - Verbindingsweg inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.