Bestemmingsplan Brug Stroomkanaal (29-05-2013)

Voorliggend bestemmingsplan "Brug Stroomkanaal" van de gemeente Lemsterland is een partiële herziening van het bestemmingsplan "Kanaalmond 2011", "Plattedijk" en "Mudsertpolder".

Laatste wijziging

Oktober 2013

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Het bestemmingsplan "Brug Stroomkanaal" is een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan "Kanaalmond 2011", "Plattedijk" en "Mudsertpolder".

De provincie Fryslân heeft een meerjarenprogramma opgezet voor het vervangen en renoveren van bruggen, sluizen, viaducten en aquaducten. In het kader hiervan is de brug over het Stroomkanaal geïnspecteerd. De conclusie was dat de brug vervangen of gerenoveerd zou moeten worden. Bij verder onderzoek bleek dat de brug niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De rijbaan voor het autoverkeer is te smal en de sterkte van de brug is voor de toekomst onvoldoende. Daarom is besloten de brug te vervangen.

De beweegbare brug zal vervangen worden door een vaste brug met een hogere doorvaarthoogte. Die wordt afgestemd op de hoogte van een laag onderhoudsvaartuig. Zo blijft het Woudagemaal bereikbaar voor werkvaartuigen. Deze nieuwe brug past niet in de bestaande bestemmingsplannen. Daardoor is een gedeeltelijke aanpassing, een minibestemmingsplan over de bestaande bestemmingsplannen heen, nodig om de nieuwe brug mogelijk te maken.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Brug Stroomkanaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.