Bestemmingsplan Buitengebied 2004 Partiële Herziening 2011 (Gaasterlân-Sleat) (11-01-2016)

Dit bestemmingplan betreft de partiële herziening 2011 van het bestemmingsplan Buitengebied 2004 van de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat.

Laatste wijziging

2011

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Dit bestemmingplan betreft de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2004 van de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat. Deze herziening heeft betrekking op een tweetal onderwerpen, te weten:

  • de regeling voor recreatieve nachtverblijven
  • de maximale goothoogte binnen een viertal bestemmingen

Inzien

U kunt de Partiële herziening 2011 van het Bestemmingsplan Buitengebied 2004 inzien middels bijgaande PDF-bestanden of op het gemeentehuis te Joure.

Te downloaden: