Bestemmingsplan Buitengebied 2010 (Lemsterland) (27-06-2011)

Het plan gaat over het buitengebied van de gemeente Lemsterland. Dit is eigenlijk de hele gemeente met uitzondering van de bebouwde kommen van de dorpen. De dorpen Follega en Eesterga liggen wel in het plangebied.

Laatste wijziging

Juni 2011

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor ontwikkelingen in de agrarische sector en de recreatie. Daarnaast is het bestemmingsplan gericht op het behouden en versterken van het mooie landschap van Lemsterland.

Agrarische bedrijven krijgen een bouwblok dat passend is bij de omvang en ruimtebehoefte van het bedrijf. Ook biedt het bestemmingsplan onder voorwaarden ruimte voor andere activiteiten bij agrarische bedrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om recreatieappartementen, zorgfuncties en ambachten. In een aantal gevallen is er ook ruimte voor een mestvergistingsinstallatie.

Bij bedrijfsbeëindiging biedt het bestemmingsplan mogelijkheden om in te spelen op nieuwe functies, zoals wonen, ambachtelijke bedrijvigheid of recreatieappartementen.

Bestaande intensieve bedrijven krijgen een passende bestemming. Het bestemmingsplan zal geen ruimte meer bieden voor uitbreiding van deze bedrijven.

Het bestemmingsplan biedt onder voorwaarden ruimte voor kleine kampeerterreinen  bij agrarische bedrijven of bij vroegere agrarische bedrijven. Uitbreiding van particuliere tuinen op agrarische grond is onder voorwaarden ook mogelijk.

Het bestemmingsplan biedt verder de ruimte om snel in te spelen op een behoefte aan mantelzorg. Met dat doel kan onder voorwaarden een afhankelijke woonruimte bij een woning gemaakt worden.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Buitengebied 2010 inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.