Bestemmingsplan Chr. de Vriesstraat (03-10-2011)

Het bestemmingsplan Chr. de Vriesstraat heeft betrekking op het gebied dat ligt aan de Chr. de Vriesstraat in Lemmer. Om extra ruimte te creëren en voor een goede aansluiting op het zorgcentrum Suderigge zal deze straat naar het zuiden worden geschoven. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de Gerben Bootsmastraat.

Laatste wijziging

Oktober 2011

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan Chr. de Vriesstraat betreft een plan voor 17 levensloopbestendige woningen en 19 verpleegplaatsen op gronden die in eigendom zijn van Lyaemer Wonen, het zorgcentrum Suderigge en de gemeente Lemsterland.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Chr. de Vriesstraat inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.