Bestemmingsplan De Polle (07-05-2012)

Het plangebied ligt tussen de dorpskern van Lemmer en de A6. Het gebied wordt begrensd door het benzinepompstation aan de zuidkant, de Zeedijk en de Polle aan de oostkant, het perceel met de voormalige bouwmarkt aan de noordkant en de waterloop (uitloop van de Vluchthaven) aan de westkant.

Laatste wijziging

Mei 2012

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan De Polle voorziet in het herontwikkelen van het gebied ten westen van De Polle te Lemmer. Het gaat om de locatie rond de voormalige Houtmolen. De huidige bedrijfspanden zijn verouderd en worden momenteel ook nauwelijks meer gebruikt voor het uitoefenen van een bedrijf. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de gronden van het voormalig havengebonden bedrijventerrein te gebruiken voor woningbouw in de vorm van appartementen in combinatie met commerciële voorzieningen.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan De Polle inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.