Bestemmingsplan Echten (26-10-2009)

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de zuidoever van het Tjeukemeer, aan de westzijde door de westelijke perceelgrens van het perceel Herenweg 95, aan de oostkant door de oostelijke perceelgrens van het perceel Hoofdweg 30a en aan de zuidkant door de zuidelijke grens van het perceel Middenvaart 40 te Echten.

Laatste wijziging

Oktober 2009

Status

Onherroepelijk

Inhoud

In het bestemmingsplan Echten is vooral de bestaande situatie beschreven. Ook staat het bestemmingsplan enkele nieuwe ontwikkelingen toe. Daarbij gaat het om een aantal nieuwe woningen, een nieuw woon-zorgcomplex en om een nieuwe sportzaal (deze is al gebouwd).

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Echten inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.