Bestemmingsplan Elahuizen - Buorren 71-73 (23-04-2015)

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van het dorp Elahuizen, nabij de Mardyk. Het betreft de percelen Buorren 71 en 73. In de afbeelding is de ligging en de begrenzing van het plangebied weergegeven.

Laatste wijziging

Maart 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Op het perceel  Buorren 73 is nu een bedrijf met een bedrijfswoning toegestaan. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt beoogd ook de mogelijkheid voor het gebruik als reguliere woning zonder bedrijf te creëren. Verder wordt ten behoeve van het perceel Buorren 71 van een strook grond met de bestemming Agrarisch – Cultuurgrond de bestemming gewijzigd in Wonen opdat dit stuk grond bij de tuin op nummer 71 kan worden getrokken.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Elahuizen - Buorren 71-73 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.