Bestemmingsplan Elahuizen (01-12-2009)

Het plangebied gaat over de dorpskom van Elahuizen.

Laatste wijziging

December 2009

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het plan is een update van de regels voor de inrichting van het dorp Elahuizen. Het plan schikt zoveel mogelijk in de bestaande situatie en maakt geen grote ontwikkelingen mogelijk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Elahuizen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.