Bestemmingsplan Harich - De verborgen hoek (29-05-2013)

Het plangebied ligt in het buitengebied aan de westzijde van de Bokkeleane: de weg tussen de kernen Harich en Oudega. Het plangebied grenst aan de oostzijde aan een aantal bospercelen. De begrenzing van het plangebied is in de onderstaande figuur weergegeven.

Laatste wijziging

Mei 2013

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Het plangebied gaat over de uitbreiding van camping De verborgen Hoek in Harich. Het maakt extra kampeerplaatsen en de bouw van een paar trekkershutten mogelijk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Harich - De verborgen hoek inzien op ruimtelijkeplannen.nl.