Bestemmingsplan Haskerdijken – Uitbreiding (03-10-2012)

Het plan betreft een woonuitbreiding dichtbij het Stobbegeasterpaed en het sportveld.

Laatste wijziging

Oktober 2012

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het plan gaat over de bouw van zes (half-) vrijstaande woningen dichtbij het Stobbegeasterpaed en het sportveld. De woningen komen naast de omliggende woningen te staan.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Haskerdijken - Uitbreiding inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.