Bestemmingsplan Haskerhorne - Haulsterweg (20-08-2015)

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de westzijde van de Haulsterweg ten zuiden van het perceel Haulsterweg 32. De ligging en de begrenzing van het plangebied is hiernaast weergegeven.

Laatste wijziging

Juni 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

In Haskerhorne is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte van het dorp. Daarnaast is gekeken welke locaties daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Daar kwam de locatie aan de Haulsterweg, ter hoogte van de aantakking van de Biesterbosstrjitte, naar voren.

In het verleden was deze locatie ook in beeld. De locatie is toen echter afgevallen in verband met de aanwezigheid van een (bovengrondse) hoogspanningslijn.

Recent advies van Tennet geeft echter aan dat de gemeente tegenwoordig rekening dient te houden met een veiligheidszone van 50 meter. De afstand tussen de locatie en de hoogspanningslijn is 60 meter.

De locatie sluit aan bij de Integrale Visie Heerenveen en Skarsterlân om lintstructuren te versterken. Ook sluit de locatie aan bij de Provinciale Verordening Romte omdat er gebouwd wordt voor de lokale behoefte. Omdat de locatie net niet binnen het bestaande stedelijke gebied ligt is er op grond van deze verordening wel een ontheffing nodig.

Op de locatie kunnen maximaal 4 woningen worden gerealiseerd. Omdat de locatie in het bezit is van de gemeente kan de ontwikkeling van deze locatie voor woningbouw voordelen bieden ten aanzien van planning en vrijheid in het woonprogramma.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Haskerhorne - Haulsterweg inzien op ruimtelijkeplannen.nl.