Bestemmingsplan Joure - Entree Joure (28-01-2016)

De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de grenzen van de huidige voorzieningen en de beoogde aanpassing/uitbreiding. De afbeelding geeft de ligging van het plangebied in Joure weer.

Laatste wijziging

Maart 2016

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Globaal omvat dit plan het terrein bij McDonalds aan de Sewei te Joure met het aanliggende carpool-, parkeerterrein en bushalte met de bestaande minirotonde en de direct ten oosten daarvan gelegen gronden. Het plan maakt de reconstructie van Entree Joure mogelijk en behelst onder meer de aanleg van een ovonde ter vervanging van de huidige (mini) rotonde, de realisatie van een busplein, uitbreiding van het carpoolterrein, nieuwe fiets- en voetpaden en verplaatsing LPG-vulpunt.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Entree Joure inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.