Bestemmingsplan Koopmanweg 28-30 (07-02-2011)

Het varkenshouderijbedrijf aan de Koopmanweg 30 te Echtenerbrug, ligt op de hoek Koopmanweg-Echterdijk, aan een ringvaart in het buitengebied van Lemsterland. De woning Koopmanweg 28 ligt ten westen van het bedrijf.

Laatste wijziging

Februari 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van de varkenshouderij aan de Koopmanweg 30 te Echtenerbrug. Verder verandert door het plan de bestemming van het perceel Koopmanweg 30. De oude bestemming was Wonen, terwijl volgens dit plan de bestemming is gewijzigd in Agrarische bedrijfsdoeleinden. Er mag een bedrijfswoning gebouwd worden.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Koopmanweg 28-30 inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.