Bestemmingsplan Langweer - Langwarderdyk (26-06-2013)

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat het bedrijfsterrein van een voormalig transportbedrijf aan de Langwarderdyk. De grenzen van het plangebied zijn afgestemd op de bedrijfsbestemming uit het geldende bestemmingsplan en de aansluitingen van een voorgestelde ontsluitingsweg.

Laatste wijziging

Juni 2013

Status

Onherroepelijk

Wijzigingen

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een locatie aan de zuidkant van Langweer. Bij de entree van het dorp, op een zichtlocatie, staat het gebouw van een voormalig transportbedrijf. De huidige inrichting van de locatie doet geen eer aan het dorp. Het dorp en de gemeente Skarsterlân hebben al langere tijd de wens om deze zuidelijke entree van Langweer aantrekkelijker te maken. En daarmee ook een mooiere overgang van dorpsrand naar het landelijke gebied te creëren. Daarom is het plan opgevat om de voormalige bedrijfslocatie te herinrichten. Op de locatie wordt een woon-zorgcomplex en een nieuwe basisschool, met bijbehorende openbare ruimte, voorgesteld. Dit bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader, waarbinnen de herinrichting mogelijk is. 

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Langweer - Langwarderdyk inzien op ruimtelijkeplannen.nl.