Bestemmingsplan Langweer - Stevenshoek (02-04-2014)

Het plangebied omvat de Stevenshoek ten noorden van de Auke Pierstrjitte / Efterom en het perceel Oasingaleane 30 met een voetpad daartussen.

Laatste wijziging

Maart 2014

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Inhoud

Het doel van het plan is de opwaardering van de inrichting van Stevenshoek als verblijfsgebied voor onder andere de recreatie. Het plan maakt ook een parkeerterrein mogelijk op Osingaleane 30 en een verbinding tussen dit parkeerterrein en Stevenshoek.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Langweer - Stevenshoek inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.

Te downloaden: