Bestemmingsplan Lemmer Centrum, 1e partiële herziening (11-05-2016)

Het plangebied betreft een strook water van de Binnenhaven langs de Emmakade te Lemmer.

Laatste wijziging

April 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het plan voorziet in de aanduiding “aanlegsteiger” op een strook met de bestemming Water in de Binnenhaven te Lemmer. Het betreft een strook langs de Emmakade.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer Centrum, 1e partiële herziening inzien op ruimtelijkeplannen.nl.