Bestemmingsplan Lemmer Centrum (25-06-2014)

Het plangebied betreft het centrum van Lemmer. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Flevostraat, het Waaigat en de Nieuwedijk, aan de noordzijde door de Parkstraat en de Wiepke Hofstraat, aan de oostzijde door de Polderdijk en aan de Zuidzijde door Het Leeg, de Lemster sluis, de Tramhaven en de Stationsweg. De locatie van het voormalige gemeentekantoor valt buiten het plangebied.

Laatste wijziging

Mei 2014

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de verouderde bestemmingsplannen die voor het centrum van Lemmer gelden, waarvan Lemmer-Kom het grootste plan is. Verder is het bestemmingsplan gebaseerd op de Centrumvisie Lemmer, zoals de gemeenteraad die heeft vastgesteld.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer Centrum inzien op ruimtelijkeplannen.nl.