Bestemmingsplan Lemmer - Lemstervaart (19-02-2014)

Het voorliggende plan betreft het bestemmingsplan Lemmer - Lemstervaart. Dit plan voorziet in een volledig herziene en geactualiseerde planologisch-juridische regeling voor de wijk Lemstervaart in Lemmer. De wijk Lemstervaart ligt in het zuidoosten van Lemmer (zie afbeelding).

Laatste wijziging

Februari 2014

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Het bestemmingsplan Lemmer – Lemstervaart is op de eerste plaats een actualisatie van het bestemmingsplan Lemstervaart zoals dat ruim 10 jaar geleden is vastgesteld.

Verder beoogt het bestemmingsplan twee nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: een MultiFunctionele Accommodatie tussen de Schouw en de Schokker en een woongebouw aan de Tjalk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer - Lemstervaart inzien op ruimtelijkeplannen.nl.