Bestemmingsplan Mirns - Camping De Braamberg (12-02-2015)

Het plangebied betreft het perceel Murnserdyk 48. Dit perceel ligt tussen het Rijster Bosch en de Murnserdyk. De begrenzing van het plan is afgestemd op de bestemmingsgrens uit het geldende bestemmingsplan. De ligging hiervan is weergegeven in de afbeelding hiernaast.

Laatste wijziging

Februari 2015

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Het bestemmingsplan voorziet in het gebruik van de bestaande verharding van een voormalige mestplaat als standplaats voor maximaal 10 campers. Tevens voorziet het ontwerp in de regeling van het bestaande agrarisch gebruik en van de eveneens bestaande minicamping op het perceel.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 13 februari 2015 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate 1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. U kunt de stukken ook digitaal inzien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.