Bestemmingsplan Mutserdpolder (30-04-2015)

Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van de bebouwde kom Lemmer en direct ten zuiden van de Grutte Brekken. De Mutserdpolder ligt “opgesloten” tussen het Stroomkanaal aan de oostzijde, het Prinses Margrietkanaal aan de westzijde en de Plattedijk aan de zuidzijde.

Laatste wijziging

April 2015

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

Het voorliggende bestemmingsplan heeft een overwegend consoliderend karakter. Dit houdt in dat het is gericht op het regelen van de bestaande situatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel van het plan is een actualisatie van het op onderdelen verouderde bestemmingsplan voor de Mutserdpolder.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 1 mei 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate 1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. Tevens kunt u het geactualiseerde bestemmingsplan Mutserdpolder inzien op ruimtelijkeplannen.nl.