Bestemmingsplan Oosterzee-Gietersebrug (05-03-2012)

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de kern Oosterzee-Gietersebrug. De noordelijke grens wordt bepaald door de Tsjûkemar. Een deel van dit meer is in het plan meegenomen. De westelijke grens wordt gevormd door de aanwezige bebouwing. Voor de westelijke uitbreiding wordt een apart bestemmingsplan voorbereid. Aan de oostzijde wordt de plangrens globaal bepaald door de bosschages langs het sportveld en de aan de Herenweg gelegen bebouwing (Herenweg 83 en 90).

Laatste wijziging

Maart 2012

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan Oosterzee-Gietersebrug is vooral gericht op het regelen van de bestaande situatie en biedt slechts enkele nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Deze hebben betrekking op uitbreidingsmogelijkheden voor enkele lokale bedrijven.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oosterzee-Gietersebrug inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.