Bestemmingsplan Oudehaske - Haskerpoort (07-01-2016)

Bestemmingsplan Oudehaske - Haskerpoort

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in het agrarisch gebied ten westen van het Businesspark Friesland-West, ten noordoosten van de kern Oudehaske en ten zuiden van de A7.

Laatste wijziging

December 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke juridische regeling om een uitvaartcentrum / crematoriumcomplex te bouwen met een landschappelijke inpassing. Het plan wordt ontsloten vanaf de openbare weg Businesspark Friesland-West ter hoogte van de haaks daarop staande waterpartij.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudehaske-Haskerpoort inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.