Bestemmingsplan Oudemirdum - Huningspaed 21 (27-09-2011)

Het plangebied ligt ten zuiden van het dorp Oudemirdum richting het IJsselmeer.

Laatste wijziging

September 2011

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een tweede bedrijfswoning bij een bestaand paardenopfokbedrijf.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Oudemirdum - Huningspaed 21 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.