Bestemmingsplan Regelstation nabij Harich (07-11-2013)

De plek waar Liander een nieuw regelstation wil bouwen ligt op de kop van de Westerein (de westelijke uitloper van het lintdorp Harich), op een stuk weiland tussen de provinciale weg N359 en de oprit van een boerderij aan de Westerein 24.

Laatste wijziging

Oktober 2013

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Aan de Westerein in Harich wil Liander een nieuw regelstation bouwen. De plek waar het station moet komen staat op de kaart hiernaast. Het nieuwe station is nodig omdat het oude station, wat in Hemelum staat, erg verouderd is en in de toekomst niet aan de vraag naar elektriciteit kan voldoen.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan regelstation nabij Harich inzien op ruimtelijkeplannen.nl.