Bestemmingsplan Rijs - Mooi Gaasterland (06-11-2015)

Het plangebied betreft het perceel Marderleane 1 te Rijs, beter bekend als Mooi Gaasterland en ligt op de hoek van de Marderleane en de Leise Leane.

Laatste wijziging

Oktober 2015

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Wijzigingen

Het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke juridische regeling om de bestaande maatschappelijke bestemming te vervangen voor een horeca- en recreatie-verblijfsrecreatie bestemming.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 november 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate 1 te Joure en op de servicekantoren in Balk, Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 gedurende de openingstijden. Tevens kunt u het geactualiseerde bestemmingsplan Rijs - Mooi Gaasterland inzien op ruimtelijkeplannen.nl.