Bestemmingsplan Rohel (29-03-2013)

Het plangebied van het bestemmingsplan Rohel bestaat alleen uit de genoemde recreatieparken aan de Kwekerijweg omdat deze qua aard en omvang afwijken van het agrarische gebied met de verspreide woonbebouwing. Het omliggende gebied is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.

Laatste wijziging

februari 2013

Status

Geheel onherroepelijk

Wijzigingen

Het voorliggende bestemmingsplan beslaat de recreatieterreinen “Bongerd”, “Vriehof” en “Frank en Vrijhof”, oftewel “De Hoven”, die min of meer een geheel vormen, ten noordoosten van de Kwekerijweg, en “Wredehof”, ten zuidwesten van de Kwekerijweg. Deze terreinen maken deel uit van het buurtschap Rohel.
 

Het buurtschap Rohel ligt verspreid over een ruim gebied en heeft geen dorpskern. In het buurtschap wonen ongeveer 200 inwoners, verdeeld over 50 woningen.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Rohel inzien op ruimtelijkeplannen.nl.