Bestemmingsplan Rottum - Nij Sân Rotten (27-04-2011)

Het plangebied ligt ten westen van de woonbuurt in het dorp tussen de Binnendyk en de Oude Postweg. Het plangebied sluit aan bij het eerder gerealiseerde nieuwbouwplan, de Molenlaan.

Laatste wijziging

April 2011

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Nij Sân Rotten bestrijkt 5,8 hectare en wordt gefaseerd ontwikkeld. In de eerste fase wordt het plangebied ingevuld met woningen en bestaan mogelijkheden voor zorgwoningen in de voormalige boerderij aan de Binnendyk en de strook gronden daarachter. Tot en met 2015 is er ruimte voor maximaal 25 (half-)vrijstaande woningen (4 van de half vrijstaande woningen kunnen worden ingevuld met zorgwoningen) en 12 zorgappartementen of 4 reguliere woningen en/of appartementen in de voormalige woonboerderij.

Het programma na 2015 (fase 2) heeft een plancapaciteit van maximaal 23 woningen. In de toekomst zal mogelijk een vervolg komen in de vorm van fase 3. Deze fasen worden l in de toekomst nogmaals worden bekeken wat betreft de fasering, het bouwtempo en de behoefte.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Rottum - Nij Sân Rotten inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.