Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Recreatieterreinen Eysinga State (21-01-2016)

Landgoed Eysinga-State ligt op ongeveer twee kilometer ten noorden van Sint Nicolaasga, aan de Langwarderdyk. Dit bestemmingsplan gaat over het bestaande recreatieterrein en de omliggende weilanden, die zijn aangewezen voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. De ligging en grenzen van het plangebied zijn op de plattegrond aangegeven.

Voor een groot deel sluiten de grenzen aan bij het geldende bestemmingsplan Recreatieterreinen Langwarderdyk. Dit nieuwe bestemmingsplan gaat over een groter gebied dan alleen de gronden waar gedacht wordt aan nieuwe ontwikkelingen.

Laatste wijziging

December 2015

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Ten noorden van Sint Nicolaasga ligt het landgoed Eysinga-State. Sinds de jaren ‘60 is op een deel van het landgoed een recreatiepark ontwikkeld. Het gaat om de gronden rondom een boerderij uit de 18e eeuw, de Blaauwpleats. Rond de Blaauwpleats zijn stacaravans, kampeerplaatsen en recreatiewoningen aanwezig.

De combinatie van bossen en meren biedt volop gelegenheid voor nog meer recreatieve mogelijkheden bij het landgoed. Voor de ontwikkeling van het recreatiepark heeft de grondeigenaar in een structuurvisie zijn plan omschreven. De gemeenteraad van Skarsterlân staat hier positief tegenover.

Nieuwe ontwikkelingen op het landgoed moeten binnen de gedachte van de structuurvisie passen. Het uitgangspunt is dat er meer mogelijkheden komen om rondom het landgoed te overnachten en dat de kwaliteit beter wordt. Een deel van de mogelijkheden die er nu zijn, past niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd. Er zijn daarom plannen om de mogelijkheden uit te breiden met luxe recreatiewoningen. Daarnaast is het plan om een deel van het park later in de tijd te veranderen in recreatiewoningen en groepsaccommodaties, ook voor speciale doelgroepen. De uitbreiding gaat om de afronding van de recreatieve ontwikkeling in dit gebied.

Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen niet worden uitgevoerd volgens het nu geldende bestemmingsplan. Er wordt daarom een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Om voor alle recreatieterreinen en de omliggende gronden dezelfde nieuwe regels te laten gelden, worden de bestaande delen van het recreatiepark en de bossen rondom de Oorsprong ook meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan houdt de situatie dus voor een deel bij het oude en staat daarnaast ook nieuwe mogelijkheden toe.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Recreatieterreinen Eysinga-State inzien op ruimtelijkeplannen.nl.