Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen (05-07-2012)

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het dorp en wordt begrensd door:

  • Het bestaande bedrijventerrein Slotmolen en de Tsjûkemarwei aan de noordzijde;
  • Het landelijk gebied aan de zuidzijde;
  • (de percelen) het Westend aan de westzijde.

Laatste wijziging

Juli 2013

Status

Geconsolideerd

Beknopte inhoud

Het bestaande bedrijventerrein voor Slotmolen wordt in zuidelijke en oostelijke richting uitgebreid met circa 7 hectare.

Naast de uitbreiding van het bedrijventerrein zelf, biedt het plan tevens mogelijkheden voor de transformatie van het agrarisch bedrijf aan het  Westend 11 naar een woon-werklocatie (in verband met de verplaatsing hiervan naar een nieuwe locatie); de vestiging van een nieuw tankstation aan de Tsjûkemarwei  en de bouw van een nieuwe woning aan het Westend, tegenover de locatie van het agrarisch bedrijf.

Dit bestemmingsplan is gedeeltelijk gewijzigd op grond van de uitspraak van de Raad van State met het kenmerk 201208709/1/R4 (d.d. 17 juli 2013).

Inzien

U kunt het geconsolideerde bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.

U kunt de gerechtelijke uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.