Bestemmingsplan Sint Nicolaasga (12-01-2016)

Het voorliggende bestemmingsplan bevat een juridisch-planologische regeling voor het dorp Sint Nicolaasga. Sint Nicolaasga bestaat uit de oude dorpskern, waar de centrumvoorzieningen geconcentreerd zijn, met daaromheen een aantal woongebieden en bedrijventerreinen.

Laatste wijziging

2009

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

De gemeente Skarsterlân is bezig met het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen voor haar grondgebied. Bestemmingsplannen voor gebieden waarvoor ófwel de regeling dusdanig verouderd was dat deze niet meer werkbaar was, ófwel bestemmingsplannen waarin in nieuwe ontwikkelingen werden voorzien, kregen hierbij voorrang. Op dit moment is er nog een aantal bestemmingsplannen waarbij de regeling inhoudelijk nog wel voldoet, maar die ouder zijn dan 10 jaar. Deze plannen moeten daarom juridisch gezien worden geactualiseerd, waarbij de inhoud van de plannen zal worden aangepast aan de meest actuele situatie.

Om deze actualisering slagvaardig uit te kunnen voeren, is er voor gekozen om de bestemmingsplannen zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat voor
de verschillende kernen in Skarsterlân vergelijkbare bestemmingsplannen gelden.

Hierbij wordt tevens getracht om het totale aantal bestemmingsplannen te beperken, door bij de actualisering meerdere plannen samen te voegen tot één plan (bijvoorbeeld zoveel mogelijk streven naar één bestemmingsplan per dorp). Dit is ook het geval in Sint Nicolaasga: verschillende bestemmingsplannen voor de woongebieden, bedrijventerreinen en het centrum worden met dit bestemmingsplan samengevoegd tot één plan voor de gehele kern. Op deze manier wordt het bestand aan bestemmingsplannen niet alleen geactualiseerd, maar ook meer overzichtelijk.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt  voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Heremastate 1 te Joure gedurende de openingstijden. U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sint Nicolaasga tevens inzien middels bijgaande PDF-bestanden.