Bestemmingsplan Snikzwaag - Leeuwarderweg 10 (30-03-2011)

Het perceel Leeuwarderweg 10 is gelegen in Snikzwaag, ten noorden van de kern Joure. De Leeuwarderweg bestaat hier uit twee parallelwegen, waartussen en waaraan zowel agrarische bedrijven als woningen zijn gelegen. Het plangebied wordt aan de zuidoostzijde begrensd door een woonperceel en aan de overige zijden door agrarisch gebied.

Laatste wijziging

Maart 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het aantal appartementen is uitgebreid van vier naar zeven. De vier nieuwe appartementen zijn voorzien in de voormalige loopstal van het bedrijf. De agrarische bedrijfsvoering op het perceel wordt op beperkte schaal voortgezet. Ter vervanging van de loopstal is een nieuwe schuur voor het bedrijf noodzakelijk. Door het realiseren van extra appartementen en het afbouwen van de agrarische functie is de agrarische functie niet meer passend voor het perceel. De hoofdfunctie van het perceel is recreatief van aard geworden.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Snikzwaag - Leeuwarderweg 10 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.