Bestemmingsplan Sondel - Delbuursterweg 2 (02-07-2014)

Het plangebied heeft betrekking op het onbebouwde perceel tussen het mechanisatiebedrijf aan de Delbuursterweg 2 en de woningen aan de Jacobus Boomsmastraat. In de afbeelding is de ligging en globale begrenzing van het plangebied weergegeven.

Laatste wijziging

Augustus 2014

Status

Onherroepelijk

Wijzigingen

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Sondel op 23 november 2010 is een nieuw juridisch kader van toepassing op de kern Sondel. In dit bestemmingsplan is de mogelijkheid om twee woningen te realiseren op het perceel tussen de Delbuursterweg 2 en de Jacobus Boomsmastraat niet overgenomen uit het daarvoor geldende bestemmingsplan Sondel uit 1974. Met dit bestemmingsplan wordt dit hersteld.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sondel - Delbuursterweg 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.