Bestemmingsplan Sondel (23-11-2010)

Het plangebied betreft  de dorpskern van Sondel.

Laatste wijziging

November 2010

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Dit plan voorziet in de actualisatie van het planologische regime van de het dorp Sondel. Daarnaast maakt dit plan ook de bouw van een dorpshuis mogelijk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sondel inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.