Bestemmingsplan Terkaple – Akmarijp (06-07-2011)

Het bestemmingsplan omvat de gehele bebouwde kom van Terkaple / Akmarijp inclusief de nieuwe woonuitbreiding nabij Roordahiem.

Laatste wijziging

Juli 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan is ter actualisatie van het oude bestemmingsplan en omvat een actuele juridisch/planologische regeling voor de gehele bebouwde kom van Terkaple / Akmarijp, inclusief de nieuwe woonuitbreiding nabij Roordahiem en het recreatieplan Waterpark Terkaple.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Terkaple – Akmarijp inzien op ruimtelijkeplannen.nl.