Bestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen - West (18-02-2016)

Het plangebied omvat grotendeels agrarische gronden en bevindt zich ten noordwesten van Delfstrahuizen. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Marwei , aan de zuidzijde door de Pier Christiaansleat en aan de oostzijde door het Tsjûkemar.

Laatste wijziging

Februari 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van een woongebied van 40 woningen (eventueel via een afwijking en/of een wijziging tot 50 woningen te verhogen) en de bouw van maximaal 50 recreatiewoningen ten westen van het woongebied (richting het Tsjûkemar). Daarnaast biedt het plan het kader voor het realiseren van een aantal andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in een strook langs de Pier Christiaansleat, waaronder het opwaarderen van de bestaande camping en het uitbreiden van de passantenhaven.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen - West inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).