Bestemmingsplan Urkerstraat - Steilebank (11-12-2013)

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal gelegen is aan de Steile Bank en de Urkerstraat in Lemmer. Het plangebied wordt aan noordzijde begrensd door De Rondweg.

Laatste wijziging

December 2013

Status

Vastgesteld

Wijzigingen

De gemeente Lemsterland is bezig met het ontwikkelen van het plan "Urkerstraat / Steile Bank". Deze plannen zijn opgesteld in opdracht van stichting Lyaemer Wonen. Het betreft een plan voor 28 grondgebonden woningen op gronden die grotendeels in eigendom zijn van Lyaemer Wonen. Alle woningen zullen levensloopgeschikt worden gemaakt. Om de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied planologisch-juridisch mogelijk te maken, is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Voor het plangebied is een gedetailleerde bestemmingsregeling vervaardigd. 

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Urkerstraat - Steilebank inzien op ruimtelijkeplannen.nl.