Bestemmingsplan Vegelinsoord - Partiële herziening bestemmingsplan Vegelinsoord - Uitbreiding (03-10-2012)

Het plangebied betreft het bestemmingsplan Vegelinsoord - Uitbreiding dat op 6 juli 2011 is vastgesteld voor de woonuitbreiding aan de oostzijde van de Zwarteweg.

Laatste wijziging

Oktober 2012

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

De nieuwste verkaveling van het bestemmingsplan Vegelinsoord-Uitbreiding gaat uit van 8 in plaats van 7 woningen in het bouwvlak direct langs de Zwarteweg. Dit in verband met de wens vanuit het dorp om ook kavels van een beperktere omvang voor koopstarters aan te bieden waarop woningen in het betaalbare segment kunnen worden gebouwd. Om die reden zijn de kavels verkleind. In het plan wordt ruimte geboden voor twee keer twee-onder-een-kapwoningen, met als gevolg dat er 8 in plaats van 7 kavels voor woningen bebouwd kunnen worden langs de Zwarteweg.  In verband hiermee was een partiële aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Vegelinsoord - Partiële herziening bestemmingsplan Vegelinsoord - Uitbreiding inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.