Bestemmingsplan Vegelinsoord - Uitbreiding (06-07-2011)

Het plangebied ligt ten oosten van de Zwarteweg in het dorp Vegelinsoord en sluit aan bij het bebouwingslint aan weerszijden van de weg. Het plangebied bestrijkt ca. 3 hectare.

Laatste wijziging

Juli 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

In het plangebied wordt gefaseerd een uitbreiding van het dorp gebouwd. Voor de periode tot en met 2015 heeft Vegelinsoord een woningbouwopgave van 14 woningen, na 2015 zijn dit er 8 woningen. Voor deze laatste 8 woningen kan de verkaveling eenvoudig richting het landelijke gebied worden uitgebreid.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Vegelinsoord - Uitbreiding inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.